V&G plan

Wat is een V&G-plan? Een V&G-plan is een document/plan voor een bouwproject waarin gegevens staan, op het gebied van V&G, over met name de projectorganisatie, risico’s en beheersmaatregelen. Een V&G-plan is een hulpmiddel (of hoort een hulpmiddel te zijn) om de V&G-risico’s met betrekking tot het bouwproject beter te beheersen.

 

De Arbowetgeving (arbobesluit art. 2.28) gebruikt de titel Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan). VCA** (hoofdstuk 5) gebruikt de titel VGM-projectplan (Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

 

Heeft u een V&G-plan nodig?

 

De arbowetgeving (arbobesluit artikel 2.28) eist een V&G-plan indien:

  • Bouwwerken voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bijzondere gevaren met zich meebrengen als bedoeld in bijlage II bij de richtlijn (92/57/EEG);
  • Een melding verplicht is (conform arbobesluit artikel 2.27).