VCA **

Vanuit de huidige Arbo-wetgeving waarin werkgever en werknemer meer verantwoordelijkheid wordt opgelegd past het VCA*/**/P veiligheids-managementsysteem perfect.

VCA-certificaat als selectiecriterium
Aannemers en dienstverleners hebben het VCA-certificaat steeds vaker nodig omdat VCA meer en meer als selectiecriterium gebruikt wordt door de opdrachtgevers. Bij bepaalde opdrachtgevers is VCA vaak een vereiste/voorwaarde om in aanmerking te komen voor het maken van een offerte of gunning van een opdracht.
Wanneer een aannemer of onderaannemer een VCA-certificaat heeft, wil dat zeggen dat hij een veiligheidsbeheerssysteem hanteert dat voldoet aan de eisen van VCA maar ook voor een heel groot deel aan de eisen van de Arbowet.

Met het onder licentie gebruiken van Tagpoint Training kan uw bedrijf ook voldoen aan het aantal toolboxen en de vereisen van het hebben van een veiligheidsprogramma. http://www.tagpointtraining.com

Verantwoord werken
Wie over een VCA beschikt, kan garanties bieden voor de risicobeheersing bij de uitvoering van het werk op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM). Uw opdrachtgever weet op zijn beurt dat onder zijn verantwoordelijkheid op een juiste wijze gewerkt wordt. Daarom stellen diverse opdrachtgevers VCA als eis. VCU is voor uitzendbureaus en detacheringbureaus. KAMwork stelt op zeer praktische wijze het VCA veiligheidsbeheerssysteem voor uw bedrijf op. Zodat de papierwinkel u blijft bespaart.