Beleidsprogramma

KAMwork verzorgt beleidsprogramma’s. KAMwork vertaalt het bedrijfs-veiligheidbeleid naar een Bedrijfs Introductieruimte. Een ruimte waarin alle mogelijke aspecten van veiligheid binnen uw bedrijf uiteen worden gezet. KAMwork heeft ruime ervaring met het implementeren van Bedrijfs Introductieruimtes en werkt daarbij samen met gecertificeerde experts op SHEgebied. Een Beleidsprogramma gemaakt door KAMwork bevat 4 fasen: Oriëntatie, Ontwerp, Voorbereiding en Implementatie.

ISO 9001 (2015 versie revisie)
De NEN–ISO–9001:2000 norm is een internationaal erkende norm voor kwaliteitssystemen. De eisen van klanten vormen de input van het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Deze eisen moeten resulteren in een product of dienst (output) dat de klant tevreden stelt.

Kwaliteit – ISO
De NEN–ISO–9001:2000 norm is een internationaal erkende norm voor kwaliteitssystemen. 
De eisen van klanten vormen de input van het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Deze eisen moeten resulteren in een product of dienst dat de klant tevreden stelt. De organisatie moet ervoor zorgen dat door toepassing van een kwaliteitsmanagementsysteem een juiste vertaling van eisen naar door de klant gewaardeerde producten plaatsvindt. Bij het omzetten van eisen in producten probeert de organisatie klanttevredenheid te verhogen door effectiviteit en efficiëntie continu te verbeteren.

Duidelijke afspraken
De ISO–norm bevat een aantal paragrafen waarin eisen beschreven staan die worden gesteld aan bijvoorbeeld het systeem van taakafstemming en overleg, klachtenafhandeling, procesbeheersing, contractbeoordeling en capaciteitsplanning. De eisen komen er kort gezegd op neer dat een organisatie moet aantonen dat er duidelijke afspraken bestaan omtrent de wijze waarop de organisatie werkt én dat aangetoond wordt dat men daadwerkelijk ook zo werkt.

Versterkte concurrentiepositie
Een ISO 9001:2000 kwaliteitssysteem draagt bij aan de versterking van de concurrentiepositie en heeft positieve effecten op klanttevredenheid. Effecten van het ISO 9000-systeem op houding en gedrag van medewerkers zijn meestal positief. De doelstellingen van de organisatie worden beter gerealiseerd. Ook op de interne communicatie heeft het systeem positieve effecten.